Η Εταιρεία

Ο Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός δημιουργήθηκε για να καταγράψει όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της χώρας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη, ώστε να έχει την δυνατότητα μέσα από ένα εύχρηστο site να βρει εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη επιχείρηση που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του αλλά και να αυξήσει το εταιρικό πελατολόγιο κάθε εγγεγραμμένης σε αυτόν επιχείρησης.