ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

Facebook Share Twitter Share

ΗΛΕΚΤΡΕΜΠΟΡΙΚΗ

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ , ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ , ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΕΣ , ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ , ΜΕΛΕΤΕΣ , 24ΩΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 

ΕΗΕ φωτισμού και κίνησης  αντλιοστάσια  συστήματα πυρανίχνευσης  

κατασκευές δικτύων για αναβαθμίσεις DATA. 

Κατασκευές παντός είδους εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ( πλατείες  

οδικός φωτισμός). 

Έκδοση πιστοποιητικών για ΔΕΗ  επανέλεγχος ΕΗΕ με πιστοποιημένα όργανα. 

Θεμελιακές και συμβατικές γειώσεις  αλεξικέραυνα. 

Η επιχείρηση έχει 30 χρονιά εμπειρία στις μελέτες και στις κατασκευές ,με πλήρη 

τεχνολογική κάλυψη και σύγχρονο εξοπλισμό.  

Κατηγορία: Είδη σπιτιού / Ηλεκτρολογικός οικιακός εξοπλισμός

Gallery