ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Facebook Share Twitter Share

ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

 ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ , ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 


Πιστοποιημένος φορέας δηλώσεων ΟΣΔΕ
Τεχνικοοικονομικές μελέτες - Επιχειρηματικά Σχέδια
Σχέδια Βελτίωσης
Νέοι Αγρότες
Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Καλλιεργειών - Βιολογική Γεωργία
Ομάδες -Οργανώσεις Παραγωγών
Επενδύσεις στη μεταποίηση (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, οινοποιεία κλπ)
Επενδύσεις στον Αγροτουρισμό
Αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων
Συστήματα Ποιότητας ISO 

 

Κατηγορία: Εκπαίδευση / Κέντρα μελέτης