ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Facebook Share Twitter Share

ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

Η  υπηρεσία  της «ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ»  αναλαμβάνει την οργάνωση

του παιδαγωγικού έργου σε χώρους προσχολικής αγωγής.

 

Αποτελείται  απο:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ»

Την  έκδοση εφημερίδας του κέντρου προσχολικής αγωγής

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια για την προσχολική αγωγή & την οργάνωση

του κέντρου προσχολικής αγωγής

Αντικείμενο εργασίας:

 

Η οργάνωση του παιδαγωγικού έργου

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η  δημιουργία  παιδαγωγικού υλικού

Η εκπαίδευση & επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού

Η ατομική  συμβουλευτική  στήριξη, σε θέματα λειτουργίας &  έργου

του χώρου  σας

Η έκδοση εφημερίδας του σχολείου για τους γονείς

Η οργάνωση  εσωτερικής λειτουργίας

Η  γραμματειακή στήριξη του σχολείου σας(έντυπα διαιτολογίων, ανακοινώσεις,         προσκλήσεις, βεβαιώσεις, γενικά έντυπα που απευθύνονται σε γονείς, κ.ά.)

Κατηγορία: Εκπαίδευση / Κέντρα μελέτης