ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Facebook Share Twitter Share

ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ , ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ , ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ - ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΠΑΙΔΙ

 

Αγαπητοί γονείς

Με κίνητρο την αμέριστη αγάπη για το παιδί, ιδρύσαμε το Σεπτέμβρη του 2011 τους ‘’Μικρούς Εξερευνητές’’.

Ένα οικολογικό - ανοιχτό εκπαιδευτήριο. 

Οι Μικροί Εξερευνητές  είναι ένας παιδικός σταθμός με προνηπιακό τμήμα και στοχεύει να οδηγήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές διαδικασίες στην ανακάλυψη της γνώσης.
Η οικολογία δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Ο άνθρωπος είναι ανάγκη να στραφεί σε βιώσιμους τρόπους διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 
Εμείς ενισχύουμε αυτές τις πρωτοβουλίες μέσα από τα προγράμματα μας, ανακυκλώνουμε (compost), επαναχρησιμοποιούμε, εξοικονομούμε ενέργεια.  

Ανοιχτό για τα παιδιά μας  και για όποια άλλα παιδιά το επιθυμούν τις απογευματινές ώρες, για δημιουργικό παιχνίδι,  παρέα και μελέτη.

Κατηγορία: Εκπαίδευση / Νηπιαγωγία