ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ - Ε ΤΡΟΠΙΟΥ Κ ΣΙΑ ΟΕ

Facebook Share Twitter Share

ΠΑΙΔΙΚΟΡΑΜΑ - Ε ΤΡΟΠΙΟΥ Κ ΣΙΑ ΟΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Το Νηπιαγωγείο είναι το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον κοινωνικοποίησης, προσωπικής εξέλιξης και μάθησης, στο οποίο τα παιδιά φοιτούν με συστηματικό τρόπο και ανήκει πλέον στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή του κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της παιδείας του θέτονται από τη νηπιακή του ηλικία.

Φροντίδα όλων μας είναι πρωτίστως να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά και στη συνέχεια να τα μορφώσουμε, αγκαλιάζοντας  το κάθε παιδί ξεχωριστά και καλλιεργώντας  με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία, τις αξίες της επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης και της διαδραστικής μάθησης.

Η φιλοσοφία των νηπιαγωγείων μας έγκειται στην άμεση συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών προς όφελος των παιδιών. Θεωρώντας το σχολείο σαν ένα ζωντανό οργανισμό, σε καθημερινή βάση αναζητούμε και εφαρμόζουμε νέες ιδέες και μεθόδους αξιοποιώντας την παράδοση και επιδιώκοντας την πρόοδο και την πρωτοπορία στο χώρο της γνώσης και της εκπαίδευσης.

Κατηγορία: Εκπαίδευση / Νηπιαγωγία