ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Facebook Share Twitter Share

ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΕΣΚΑΦΕΣ - ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ , ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΥΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ - ΜΠΑΖΩΜΑΤΑ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ - ΡΕΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΜΑΡΩΝ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ , ΑΠΟΚΟΜΟΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ , ΧΩΜΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ , ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΒΟΘΡΟΣ)

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ   

 

Κατηγορία: Τεχνικές Υπηρεσίες / Τεχνικές Εταιρίες