ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ - ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

Facebook Share Twitter Share

ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ - ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ , ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Κατηγορία: Υπηρεσίες / Εκκενώσεις βόθρων